O nás

Již od roku 2014 působíme na českém a rakouském trhu. Od roku 2020 nově také na Slovensku, kde operujeme pod platnou Licencí na provoz technické služby.
Montáže provádíme převážně na území Bratislavy a v blízkém okolí. Vzdálenější instalace nejsou problém po předchozí domluvě.

Ukázky / Galerie

Provádíme montáž a údržbu:

 • Kamerové systémy se záznamem
 • Rozsáhlé průmyslové ale i menší domácí instalace
 • Napojení na alarm
 • Moderní funkce jako notifikace do telefonu, dvoucestná komunikace, ...
 • Pokročilé analytické funkce - rozpoznávání EČ vozidel, dohledávání osob, počítání osob, termokamery, ...

Postup instalace

Fáze konzultace - ZDARMA

 • Kontaktuje nás, domluvíme se na termínu konzultace na místě budoucí instalace.
 • Projdeme spolu jaký systém by pro vás byl nejlepší. Navrhneme vám typ, počet a rozmístění kamer. Každý prostor má své unikátní vlastnosti a neexistuje 100% univerzální řešení.
 • Projdeme právní stránku. Kamerový záznam musí splňovat řadu nařízení ÚOOÚ, aby byly záběry použitelné při důkazním řízení s PZ a pojišťovnou.
 • Připravíme jeden nebo více cenových návrhů dle dohodnutých parametrů.
 • Nyní je jenom na vás, jak se rozhodnete.

Fáze instalace

 • Příprava smlouvy a posudku dle Zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473/2005 Z. z.
 • Instalace potřebné kabeláže, lišt, krabic atp.
 • Montáž a konfigurace kamer
 • Montáž a konfigurace datového úložiště
 • Funkční zkouška
 • Zaškolení obsluhy + předávácí protokol

Servis & podpora

Dlouhodobá spokojenost našich zákazníků je pro nás zásadní, proto nabízíme:

 • První kontrola funkčnosti systému ZDARMA (zpravidla 3. měsíc od instalace).
 • Následná kontrola min. 1x ročně pro zachování záruky.
 • Možnost paušálního monitoringu a vzdálených záloh

Extra

Ukázky instalací

Časosběrná videa


Bezdrátové spojení

V případě, že máte např. velkou zahradu a nechcete tahat dlouhé kabely, nebo nechcete vrtat do pláště budovy, je možné spojit kamery s úložištěm bezdrátově až do 10km (v závislosti na terénu a rušení).

Záložní napájení

Pro případ výpadku proudu nebo záměrného odříznutí od napájení.

Ostrovní systémy

Zcela autonomní systém pro 24/7 dohled. Nabíjení baterií přes den ze solárního panelu. Připojení přes mobilní síť.
Cena na vyžádání (odvíjí se od provedení a použitých technologií)

 • Není třeba vrtat žádné díry ani instalovat kabely, systém je kompletně bezdrátový a nabíjený ze solárních panelů
 • Možnost kamery s dálkově řízeným otáčením. Schopnost sledovat pohybující se objekty
 • LTE modul se SIM
 • Prostor pro nepřetržitý záznam 14dní
 • Možnost postupně přidávat další kamery (bezdrátové i kabelové)
 • Připojení a ovládání přes bezpečnou VPN odkudkoliv
 • Baterie dobíjená ze solárního panelu, alarm při nízkém stavu baterie
 • Ovládání také pomocí SMS
 • Možnost využít i jako HotSpot pro připojení dalších zařízení k internetu (Notebooky, tablety, ...)
 • Připevnění na stožár, na střechu, apod. Délka kabeláže dle potřeby

Vzdálený přístup, zálohy

Bezpečný přístup do systému přes VPN odkudkoliv. Možnost zálohovat na vzdálené úložiště.

Napojení na další systémy

Notifikace při detekci pohybu, napojení na sirénu, osvětlení, inteligentní domácnosti, ...

Elektronické zámky, chytré domácnosti

Převážně Apple, Loxone a Kasa

Ceny všech doplňkových služeb zavisí na provedení

Časté dotazy

Proč neinstalovat systém svépomocí

Řešíme dotazy, proč si nenainstalovat systém svépomocí. Vždyť přece stačí vyvrtat díru a zapojit kabel.

 • Systém je třeba vhodně nadimenzovat, aby fungoval vždy a spolehlivě.
 • Jako dodavatel dokážeme nabídnout lepší pořizovací ceny než maloobchod.
 • Montáž kamerového systému bez platné licence na provoz technické služby není legální. viz. č. 473/2005 Z. z. Pořízené záběry nemůžou být použité v důkazních řízeních a naopak můžete sami zaplatit pokutu.
 • Rozmístění kamer má svá specifika. Např. IR přísvit se chová jinak než běžné světlo, optika má různá zkreslení apod.
 • Neprofesionální kabeláž nebude splňovat potřebné PoE parametry a může dojít k nevratnému poškození kamer nebo NVR.
 • Kompatibilitu všech komponent máme vyzkoušenou praxí.
 • Ušetříte si starosti. Když něco nefunguje, zavoláte nám a my problém vyřešíme.

Jak dlouho trvá montáž

Samozřejmě závisí na rozsahu instalace. Zabezpečení běžného rodinného domu zvládneme zpravidla za jeden den.

Dodací doba

Běžně používáná zařízení máme skladem u nás nebo u dodavatele. V případě atypických provedení většinou do 14 dnů.

Kontakt

GDPR
Kamery Michálek
Provozovna: Muchovo námestie 8, Bratislava
info@kamery-michalek.sk
+421 918 117 755
+420 777 072 081

SK
IČ: 53362501
DIČ: (VAT) SK112680414 - Platca DPH
CZ
IČ: 03334228
DIČ: (VAT) CZ8704030016 - Plátce DPH

GDPR

Informácie ku kamerovému systému

Prevádzkovateľ

Ing. Jan Michálek
Vavilovova 7, 851 01 Bratislava
e-mail: GDPR@kamery-michalek.sk

Účel monitorovania

Zabezpečovanie verejného poriadku, vrátane ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality

Kategórie dotknutých osobných údajov

Podobizeň fyzickej osoby, prejavy osobnej povahy, údaje, ktorými je možné fyzickú osobu identifikovať, typ motorového vozidla a EČV

Príjemcovia

 1. súd
  zákon č. 160/2015 Z. z.
 2. orgán činný v trestnom konaní
  zákon č. 301/2005 Z. z.
 3. priestupkový orgán
  zákon č. 372/1990 Zb.
 4. iný oprávnený subjekt
  čl. 6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“)

Prenos do tretích krajín

Nevykonáva sa

Doba uchovávania osobných údajov

15 dní alebo menej

Práva dotknutej osoby

 1. požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 2. právo na prenosnosť údajov – neuplatňuje sa (čl. 20 ods. 3 GDPR),
 3. na opravu alebo vymazanie osobných údajov – neuplatňuje sa (čl. 17ods. 3 písm. b) GDPR).

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Ďalšie poskytovanie takýchto informácií je nemožné, lebo ide o spracúvanie

 1. vo verejnom záujme,
 2. na štatistické účely, lebo
 3. je pravdepodobné, že uvedenie a sprístupnenie údajov závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

Prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby

 1. nesprístupňuje informácie verejnosti,
 2. prenos signálu nie je vykonávaný verejnou sieťou,
 3. záznam sa vydáva len príjemcom uvedeným v bode 4,
 4. záznam do momentu jeho likvidácie je uložený v osobitne chránenom priestore v miestnosti s režimovými opatreniami a prístup k nim má len určený okruh osôb.

Získanie alebo poskytnutie osobnách údajov

Získanie alebo poskytnutie osobných údajov je vyslovene stanovené v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha. Napr. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

(Uplatňuje sa obmedzenie podľa čl. 23 nariadenia EP č. 216/679 a podľa § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.)